Kredyt w ratach równych czy malejących?

Problem w jakich ratach spłacać kredyt gotówkowy zawsze nurtuje kredytobiorców. W tej kwestii zdania są odmienne, choć pozornie, ale tylko w początkowym okresie spłaty pożyczki, raty równe wydają się korzystniejsze.

Warto rozpatrzeć oba warianty. Raty równe gwarantują niższe obciążenie domowego budżetu w pierwszym okresie spłaty k. gotówkowego. Natomiast raty malejące zaowocują długoterminowymi oszczędnościami – całkowity koszt pożyczki bankowej w całym okresie spłaty jest mniejszy w systemie rat malejących.

Obydwa sposoby naliczania rat składają się z rat kapitałowych, czyli pieniędzy realnie pożyczonych z banku i rat odsetkowych wynikających z wysokości oprocentowania kredytu konsumenckiego, jego wartości oraz czasu jego spłaty. System spłaty pożyczki w ramach rat równych lub malejących różni się zmiennymi proporcjami składnika kapitałowego i odsetkowego w różnych okresach jej spłaty. Ponadto w przypadku rat równych kredyt należy spłacać co miesiąc ratami w takiej samej wysokości, a w przypadku rat malejących wysokość comiesięcznych rat systematycznie maleje – rata k. gotówkowego w początkowym okresie spłaty jest co prawda znacznie wyższa, niż byłaby w systemie rat równych, lecz później jest zdecydowanie niższa, a łączny koszt pożyczki spłacanej ratami malejącymi jest dla kredytobiorcy niższy. Aby jednak uzyskać kredyt gotówkowy w określonej wysokości w systemie rat malejących należy wykazać się w oczach banku wyższą zdolnością kredytową, niż byłoby trzeba, gdybyśmy zdecydowali się na spłatę pożyczki w ratach równych.


Różnice pomiędzy ratami równymi a malejącymi podczas spłaty kredytu:

  • rata równa zakłada comiesięczną wpłatę lub przelew do banku w takiej samej wysokości przez cały okres spłaty pożyczki bankowej. W początkowym okresie spłaty rata równa jest niższa, niż wynosiłaby rata w systemie rat malejących. Początkowo, w pierwszym okresie spłaty pożyczki, na wysokość raty równej składają się przede wszystkim odsetki i dopiero z czasem, w trakcie kolejnych spłat rat, wzrasta udział składnika kapitałowego raty, a maleje udział odsetek. Toteż po każdorazowym uiszczeniu raty wartość w dalszym ciągu pozostającej do spłaty części realnego kredytu obniża się wolniej, aniżeli przypadku raty malejącej. W systemie rat równych w ciągu całego okresu spłaty kredytu konsumenckiego oddaje się łącznie więcej bankowi z tytułu odsetek, niż w przypadku rat malejących
  • rata malejąca również składa się z dwóch komponentów – raty kapitałowej, czyli części pożyczki, która jest proporcjonalna do ilości miesięcy składających się na okres spłaty kredytu oraz systematycznie kurczącej się w trakcie jego spłaty raty odsetkowej. A więc podstawowy składnik pozostającego do spłaty zadłużenia, czyli kapitałowa część raty, to wynik dzielenia sumy pożyczki przez pozostałą do zakończenia jej spłaty liczbę miesięcy. W systemie rat malejących w miarę upływu czasu obniżeniu ulega wartość odsetek, gdyż odsetki w systemie rat malejących są na bieżąco aktualizowane i naliczane jedynie od pozostałej do spłaty części pożyczki (aktualizowanego co miesiąc salda), a więc systematycznie maleją. Na początku okresu spłaty k. gotówkowego raty malejące istotnie są wyższe. Jednak w miarę upływu czasu kredytobiorca coraz bardziej odczuwa zalety tego systemu spłaty kredytu.

Jaką formę spłaty zobowiązania wybrać?

Ostateczna decyzja, w jakim systemie rat będzie spłacany kredyt gotówkowy zapada podczas rozmowy kredytobiorcy z przedstawicielem kredytodawcy, czyli najczęściej z analitykiem kredytowym.

Jeśli klient ma wybór, powinien dokonać dokładnej kalkulacji, co mu się bardziej opłaca. Raty równe gwarantują jednakowe comiesięczne obciążenie domowego budżetu i początkowo będą niższe od rat malejących, podczas gdy raty malejące, im bliżej końca spłaty pożyczki bankowej, tym w większym stopniu stają się niższe od wciąż pozostających na jednakowym poziomie rat równych. Niestety w systemie rat równych ostateczny koszt kredytu z tytułu odsetek będzie wyższy, natomiast aby móc go spłacać w systemie rat malejących należy wykazać się wyższą zdolnością kredytową.

W systemie rat malejących wysokość pierwszych rat może negatywnie zaskoczyć klienta i zniechęcić go do k. gotówkowego. Będą one bowiem wyższe, niż w systemie rat równych. Jednak po pewnym czasie wysokość obu typów rat znajdzie się na równym poziomie, a następnie rata malejąca, zgodnie ze swą nazwą, stanie się niższa i znacznie mniej dotkliwa dla spłacającego ją kredytobiorcy.

Co więcej, banki, jeśli tylko nie widzą przeciwwskazań w postaci zbyt niskiej zdolności kredytowej, chętnie udzielają kredytów gotówkowych spłacanych w systemie rat malejących. Po pierwsze, otrzymują od kredytobiorcy najwyższe wpłaty w początkowym okresie spłaty pożyczki. Po drugie, ograniczają ryzyko poniesienia strat związanych z wystąpieniem trudności w spłacie zobowiązania, gdyby kredytobiorca w przyszłości stał się z rozmaitych, nieprzewidywalnych przyczyn niewypłacalny. Kolejną korzyścią dla banku jest to, że system spłat pożyczki w ramach rat malejących ogranicza skłonność kredytobiorcy, aby po pewnym czasie zrefinansować swój kredyt i przenieść go do innego banku oferującego korzystniejsze warunki, np. niższe oprocentowanie.

O ile zatem potencjalnego klienta stać na podjęcie kredytu spłacanego w systemie rat malejących (należy pamiętać, że raty malejące zazwyczaj wiążą się z koniecznością posiadania większej zdolności kredytowej w oczach banku), taki kredytobiorca może zyskać na początku przychylność banku i niższe chociażby koszty ubezpieczenia pożyczki. Jednak i osoba, której przyznano kredyt gotówkowy we wnioskowanej wysokości tylko w ramach systemu spłaty poprzez raty równe, może zmniejszyć całkowity koszt odsetek od pożyczki –  okresowo lub stale nadpłacając wyliczone wcześniej raty w harmonogramie spłat.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]