Kredyt gotówkowy a kredyt w ROR

Kredyt gotówkowy może wziąć każdy pełnoletni obywatel polski lub osoba na stałe mieszkająca i pracująca w naszym kraju. Oczywiście warunkiem jego uzyskania są rzetelnie udokumentowane dochody w wysokości określonej przez bank oraz brak negatywnej historii kredytowej.

Posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) mają jednak w swoich rodzimych bankach dodatkowe możliwości pożyczkowe. Jeśli mają stałe dochody miesięczne odprowadzane na wspomniane konto, automatycznie przysługuje im debet w wysokości jednej pensji. A więc mogą zejść pod przysłowiową kreskę, czyli wydać więcej, aniżeli wynosi ich saldo o te właśnie miesięczne pobory. Poza tym mogą otrzymać limit kredytowy, a więc możliwość zadłużania się do pewnej sumy.

Kredytobiorca ubiegający się o zwykły kredyt gotówkowy:

  • to osoba pełnoletnia
  • posiada obywatelstwo polskie i mieszka na obszarze naszego kraju
  • obywatel innego państwa, ale zamieszkały w RP i tutaj legalnie zatrudniony, co wynika z umów międzynarodowych (np. obywatel innego państwa UE czy kraju, z którym rząd polski zawarł stosowne porozumienie, jak choćby Szwajcaria)
  • spełnia wymogi „dyscypliny finansowej”, a więc reguluje w terminie wszystkie swoje należności, a w szczególności spłaca terminowo raty innych pożyczek, nie ma niejasnej przeszłości kredytowej (np. jednocześnie spłaca raty w kilku w różnych bankach), daje wiarygodne gwarancje spłaty rat w przyszłości
  • zgadza się złożyć wymagane zabezpieczenie (najczęściej są nimi ubezpieczenie pożyczki bankowej, jak również weksle in blanco, weksle trasowane, bądź zadłużenie hipoteki).

I jeśli bank tego wymaga, jego współmałżonek nie zgłasza sprzeciwu, aby mógł podpisać umowę o kredyt gotówkowy.

Natomiast kredytobiorca posiadający w jakimkolwiek banku ROR musi spełniać jeszcze kilka innych kryteriów, aby móc uruchomić dla siebie linię kredytową w swoim banku, a więc możliwość obciążania swego rachunku bankowego kolejnymi pożyczkami. Są nimi:

  • uzyskiwanie stałych dochodów zasilających konto regularnie (najlepiej comiesięcznie)
  • posiadanie konta co najmniej od 3-6 miesięcy, zasilanie go stałymi sumami, tak aby przekonać bank o swojej wypłacalności
  • niedopuszczanie do powstawania niekontrolowanych debetów, bądź utrudnianie ich spłaty (rzecz jasna w przypadku zasilanego konta bank automatycznie sam z niego ściąga pieniądze do wysokości bieżących zobowiązań).

Banki jednakże stosują dość zróżnicowaną politykę oceny zdolności kredytowej potencjalnych klientów na oferowane przez siebie produkty i jeśli w którymś banku spotkamy się z odmową udzielenia pożyczki bankowej lub jej oprocentowanie (będące swoistą premią za ryzyko, którego bank się podejmuje) byłoby zbyt wysokie, warto próbować postarać się o kredyt w innym banku, który być może łagodniej oceni potencjalnego dłużnika. Z drugiej strony, jeśli spotkamy się z odmową udzielenia kredytu w kilku bankach, może być to dla nas sygnał, że nasza obecna sytuacja finansowa nie jest najlepsza i lepiej będzie poskromić niektóre apetyty konsumpcyjne, niż starać się o np. łatwiej dostępną, lecz zdecydowanie wyżej oprocentowaną pożyczkę konsumpcyjną w instytucji parabankowej.

W ostatnich latach Komisja Nadzoru Finansowego zaleca bowiem coraz mniej liberalną ocenę zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców – szczególnie dotyczy to proporcji pomiędzy miesięcznymi dochodami kredytobiorcy a łączną miesięczną wysokością rat wszystkich zaciągniętych przez niego pożyczek (w tym i tego kredytu, o który w danym momencie się ubiega). Ponadto nieraz zabezpieczenia (zwłaszcza na nieruchomościach) okazywały się fikcją, bądź trasaci byli nie w pełni świadomi ryzyka żyrowania weksli stanowiących zabezpieczenia kredytów zaciąganych przez osoby trzecie.


Różnice pomiędzy kredytem konsumenckim a kredytem w ROR

Kredyt gotówkowy zdecydowanie różni się od kredytu obciążającego osobiste konto bankowe (ROR). Ten pierwszy ma charakter jednorazowej pożyczki udzielonej przez bank (rzadko zdarza się, aby warunki umowy kredytowej przewidywały jej restrukturyzację) i ścisły harmonogram spłat, a więc określoną wysokość rat, na które składa się ułamkowa część zobowiązania oraz stosowne odsetki. Można ją otrzymać w niemal każdym banku, jeśli spełnia się wyżej wymienione wymogi wobec kredytobiorcy. Co więcej, o pożyczkę bankową można się starać także wtedy, gdy z danym bankiem nigdy nie miało się nic wspólnego. A więc ma ona charakter jednorazowej umowy cywilno-prawnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem i zazwyczaj współpraca pomiędzy obu podmiotami ulega zakończeniu wraz ze spłatą ostatniej raty pożyczki.

Drugi rodzaj pożyczki jest po pierwsze dostępny jedynie dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w danym banku i może mieć charakter kredytu odnawialnego, a więc takiego, który po każdej spłacie automatycznie ulega odnowieniu.  Tak więc posiadając oszczędności np. w wysokości 20 000 złotych, można uzyskać dodatkowe 50 000 złotych i tym sposobem dysponować 70 000 złotych w gotówce. Ponadto bank nalicza oprocentowanie jedynie od tego, co rzeczywiście zostaje wydane, a nie od pełnej kwoty 50 000 złotych. Jeśli zatem wykorzystane zostanie jedynie 10 000 złotych z puli dostępnego kredytu konsumenckiego, to tylko od tej sumy bank pobierze stosowne odsetki. Z reguły jednak oprocentowanie kredytu w ROR może oscylować nawet w granicach 15-20% rocznie. Należy także dodać, że wysokość kredytu w ROR, który bank udostępnia, przede wszystkim zależy od indywidualnych dochodów kredytobiorcy.

Ponadto uzyskanie kredytu w ROR jest prostsze od uzyskania kredytu gotówkowego. Stały klient banku, najlepiej wieloletni i nie sprawiający kłopotów, może przyjść w każdym momencie z dowodem osobistym i od razu podpisać umowę kredytu odnawialnego, co automatycznie otworzy mu linię kredytową. Potem może zacząć korzystać z dobrodziejstw pożyczki bankowej i po jej spłacie automatycznie uzyskać ją ponownie.

Ogólnie rzecz ujmując, kredyt w ROR najchętniej jest przyznawany klientom o uregulowanej i stabilnej sytuacji zawodowej.

Kredyt odnawialny najczęściej przyznawany jest na rok. Natomiast rozłożenie spłat nawet na okres kilu lat, chociaż to już zależy od konkretnego banku. Jeśli w tym czasie dopływ gotówki na konto nie ulegnie zamrożeniu lub jej wysokość nie zacznie się wahać z tendencją malejącą, bank z reguły przedłuża umowę na następny rok, a potem na kolejny. Ciesząc się stałymi dochodami można zatem żyć dość bezpiecznie na kredyt (przynajmniej częściowo) niemal do końca życia. Jeśli jednak nastąpią jakiekolwiek perturbacje w zasilaniu konta, bank może wezwać kredytobiorcę do siebie w celu uzyskania wyjaśnień lub ewentualnych gwarancji, bądź też rozważy cofnięcie kredytu w ROR. Natomiast jeśli klient zechce rozwiązać z bankiem umowę kredytu odnawialnego, musi zgłosić się do któregoś z jego oddziałów i powiadomić o tym pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ wszystkie umowy kredytu w ROR zawierają klauzulę o okresie wypowiedzenia.


Ryzyko związane z kredytem w ROR

Tego rodzaju produkt finansowy ma wiele zalet, o których była mowa wcześniej, ale niesie też ze sobą zagrożenia. Nieprzewidziane, niekorzystne zdarzenia mogą zachwiać pozycją materialną kredytobiorcy cieszącego się dotychczas w oczach banków bardzo wysoką zdolnością kredytową. Utrata pracy to tylko jedna z sytuacji, których finansowe konsekwencje mogą podważyć zaufanie banku do klienta, a przynajmniej znacząco obniżyć jego zdolność kredytową. Z tego względu ludzie wykonujący wolne zawody, a zwłaszcza artyści, muszą się dobrze zastanowić, czy warto korzystać z tej formy finansowania swoich często luksusowych zachcianek.

Drugą kategorią ludzi narażoną na pojawienie się poważnych trudności w spłatach pożyczek są ci, którzy przez wiele lat nauczyli się „żyć na kredyt”, w tym przypadku odnawialny i wydawałoby się bezpieczny. Jeśli nie potrafią zdobyć się na „dyscyplinę budżetową”, mogą liczyć się z nagłym zwrotem sytuacji i wezwaniem przez bank „na dywanik”. Nagle bowiem okazuje się, że jakieś pieniądze nie wpłynęły, po raz pierwszy pracodawca nie dał premii rocznej, a tu trzeba zapłacić kolejną ratę za luksusowe wakacje czy zestaw kina domowego…

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]