Umowa o kredyt gotówkowy

Umowa o kredyt gotówkowy ma charakter umowy cywilno-prawnej, a zatem powinna być sporządzona na piśmie przynajmniej w dwóch egzemplarzach – jednym dla kredytodawcy, drugim dla kredytobiorcy.


Przy czym obowiązek sporządzenia i dostarczenia umowy o kredyt spoczywa na banku. Niekiedy sporządza się dodatkowe wersje umowy o pożyczkę bankową (najczęściej jedną), aby zdeponować ją w kancelarii prawniczej traktowanej jako niezależny świadek i gwarant, iż wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa.

Umowa o k. gotówkowy jest zazwyczaj drukiem standardowym (wzorem umowy). Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

 • dane kredytodawcy i kredytobiorcy, a więc personalia, takie jak w dokumentach tożsamości (w przypadku banku nazwisko i stanowisko odpowiedzialnego za umowę urzędnika oraz pieczęć instytucji, a w przypadku klienta nazwisko, imiona, PESEL i adres zameldowania oraz adres pod którym aktualnie przebywa (tzw. adres kontaktowy wraz z telefonem i adresem mailowym)
 • sumę, na jaką opiewa kredyt
 • oprocentowanie pożyczki bankowej i opis warunków zmian w wysokości jej oprocentowania
 • całość kosztów okołokredytowych (w tym prowizje, opłaty za sporządzenie umowy, rozpatrzenie wniosku o k. gotówkowy etc.); warto zwrócić szczególną uwagę, czy w umowie pojawia się informacja o ubezpieczeniu spłaty pożyczki, czy jest ono obowiązkowe i jaki jest sposób jego opłacenia
 • informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO), na którą składają się oprocentowanie kredytu konsumenckiego oraz koszty okołokredytowe. Należy mieć świadomość, że RRSO nie uwzględnia kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń pożyczki (a więc także ubezpieczenia jej spłaty). Warto także sprawdzić, czy kredyt nie jest zawierany na warunkach jakiejś promocji w banku, np. związanej z obniżeniem oprocentowania przez jakąś część okresu spłaty pożyczki
 • harmonogram spłat, a więc wysokość comiesięcznych rat pożyczki z uwzględnieniem, czy będą to raty stałe czy zmienne (zgodnie z Ustawą z 2006 roku o zmianie Kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw, w tym Ustawy o kredycie konsumenckim, zwaną także antylichwiarską)
 • wymagane zabezpieczenia (zazwyczaj zastawy lub weksle) albo informacja o braku ich wymogu, co zdarza się najczęściej. Jeśli k. gotówkowy jest niewielki, w umowie o kredyt po prostu nie umieszcza się niektórych punktów, które znajdują się w umowach wzorcowych
 • wszelkie zobowiązania stron w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki bankowej.  Znane są sytuacje, gdy banki zwracają takim kredytobiorcom nawet nadpłacone z  tytułu takiej operacji odsetki, chociaż dotyczy to przede wszystkim znanych bankowi, solidnych i często zaciągających kredyty klientów
 • klauzula o możliwości odstąpienia od umowy.

Uwaga! Warto upewnić się, czy w umowie o kredyt, którą dostajemy do podpisania, nie są przypadkiem zawarte postanowienia, które nie są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem – można to najłatwiej sprawdzić na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce Rejestr klauzul niedozwolonych.


Ponadto według Ustawy o kredycie konsumenckim ci pożyczkodawcy, którzy nie dopełnią obowiązków informacyjnych i w umowie zawartej z klientem nie umieszczą pełnej informacji o całkowitych kosztach mogą ponieść konsekwencje tego w postaci tzw. kredytu darmowego, czyli sytuacji, w której klient nie musiałby spłacać odsetek. Sankcja ta przewidziana jest tylko w przypadku błędów w umowie o kredyt, a nie w formularzach informacyjnych, dlatego też (choć nie tylko z tego powodu) zawsze należy uważnie czytać przed podpisaniem treść umów i porównywać je z udostępnianymi nam wcześniej formularzami informacyjnymi, materiałami promocyjnymi, etc.


Sporządzane przez banki umowy zazwyczaj odwołują się do regulaminów tych banków, a więc, by dobrze zrozumieć postanowienia umowy o k. gotówkowy i wynikające z tego nasze zobowiązania wobec banku, należy zapoznać się z tymi fragmentami regulaminu danego banku, do których umowa się odwołuje.
K. gotówkowy jest z reguły przyznawany na dowolny cel. Niekiedy jednak, o ile istnieje taka możliwość w danym banku, warto sprecyzować, na co mają zostać wydane pieniądze. Może to bowiem przychylniej nastawić bank do klienta i nieco złagodzić warunki spłaty kredytu konsumenckiego.


W tym przypadku należy do umowy o kredyt dołączyć:

 • opis dóbr lub usług, na które będą przeznaczone pieniądze
 • ich cenę lub kwotę rat, które należy za nie opłacać, zarówno w przypadku przeznaczenia całej pożyczki bankowej na jednorazowy wydatek, jak i zakupu w systemie ratalnym; dotyczy to także sytuacji, kiedy tylko część pożyczki zostanie zużyta na wspomniany towar
 • zastrzeżenie własności, a więc wszelkie warunki, po spełnieniu których dopiero możliwe jest uzyskanie prawa własności (np. zapis o tym, iż tylko kredytobiorca może stać się właścicielem)
 • klauzula o wyłączności; taka sytuacja ma miejsce, gdy sprzedawca i kredytodawca zawrą ze sobą umowę  na wyłączność, która oznacza, że chcąc zakupić towar na kredyt, można tego dokonać tylko za k. gotówkowy udzielany przez bank wskazany przez sprzedawcę.


Odstąpienie od umowy

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy o pożyczkę bankową. Konsument może to uczynić bez podawania przyczyny, ale w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Natomiast jeśli w umowie nie zawarto informacji o takim przysługującym kredytobiorcy prawie, wtedy można rozwiązać umowę w ciągu 3 miesięcy od jej podpisania. Niestety za okres, w którym posiadaliśmy do dyspozycji pieniądze w ramach kredytu, zanim z niego zrezygnowaliśmy, bank ma prawo naliczyć nam odsetki. Z drugiej strony instytucje finansowe (a więc także udzielające pożyczek instytucje parabankowe) w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy zobowiązane są do zwrotu opłat przygotowawczych związanych z udzieleniem pożyczki.


Procedura odstąpienia od umowy o kredyt jest w zasadzie bardzo prosta. Kredytobiorca doręcza w przepisowym terminie na wskazany adres (centrali banku, oddziału, filii) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli wcześniej otrzymał już pieniądze, powinien je niezwłocznie zwrócić bankowi. Jeżeli natomiast kredytobiorca zakupił towar za ten kredyt, powinien za niego zapłacić sprzedawcy z własnej kieszeni. Wtedy to na sprzedawcę, który uczestniczył w operacji kredytowej jako pośrednik, przechodzi obowiązek pokrycia roszczeń banku, natomiast sam może się domagać od dotychczasowego kredytobiorcy zwrotu pieniędzy za sprzedany towar, o ile wcześniej ich od niego nie otrzymał.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]