Wypowiedzenie umowy kredytowej

(wzór ogólny)

 

Ja, niżej podpisany:

 

………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko Kredytobiorcy składającego wypowiedzenie)

 

legitymujący się dokumentem tożsamości ……………………………………………………………………………..

(rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości)

 

posiadający numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………

 

zamieszkały w …………………………………………………………………………………………………………………….

(aktualny adres stałego zamieszkania)

 

niniejszym wypowiadam, z zachowaniem przewidzianego w Umowie okresu wypowiedzenia, Umowę o kredyt gotówkowy nr………………………………………….. oraz Umowę rachunku kredytu o numerze …………………………………….. zawartą w dniu ……………………………………………… z Bankiem XYZ S.A. z siedzibą w X, zwanym dalej „Bankiem”.

 

Ewentualną nadpłatę pozostałą na rachunku należy przelać na rachunek:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer rachunku bankowego)

 

prowadzony w ……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Banku prowadzącego rachunek bankowy)

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Umowa o kredyt zostanie rozwiązana po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia, który liczony jest od dnia otrzymania przez Bank pisemnego wypowiedzenia.

2. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.

3. Naliczenie oraz zaksięgowanie odsetek od wykorzystanego kredytu nastąpi w dniu, w którym upływa termin wypowiedzenia. Kredytobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia środków niezbędnych do spłaty tych odsetek.

4. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy o kredyt stają się wymagalne, a Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego spłacenia wykorzystanej części kredytu wraz z należnymi odsetkami i pozostałymi należnościami.

 

……………………………………………………………………

Miejscowość, data

 

……………………………………………………………………

Podpis Kredytobiorcy zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]