Zabezpieczenia kredytu

Dla niedużych kredytów gotówkowych, powiedzmy do kilkuset złotych, banki często nie wymagają zabezpieczeń. Jeśli jednak jesteśmy zainteresowani pożyczką w wyższej wysokości, jakaś forma gwarancji będzie wymagana.


Forma i wielkość zabezpieczeń kredytu zależy od praktyk stosowanych w danym banku, a przede wszystkim od sumy pożyczki bankowej oraz historii kredytowej klienta, łatwej do sprawdzenia choćby w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Historia kredytowa klienta wywiera istotny wpływ na stopę oprocentowania, gdyż banki mające większe zaufanie do niektórych klientów mogą im to oprocentowanie znacznie obniżyć.

Formy zabezpieczeń kredytu

Formy zabezpieczeń k. gotówkowych regulują głównie Kodeks Cywilny, Ustawa prawo bankowe, zaś terminy ich realizacji Kodeks postępowania administracyjnego.


Do najbardziej typowych rodzajów zabezpieczeń kredytów konsumenckich należą:

 • ubezpieczenie spłaty kredytu
 • weksel in blanco, a więc weksel, na którym znajduje się jedynie podpis wystawcy, ale nie ma na nim określonej sumy, ani daty realizacji; ta forma zabezpieczenia jest najczęściej stosowana, gdy obie strony, bank i klient, dobrze się znają i darzą siebie zaufaniem
 • weksel wystawcy z określoną sumą i terminem spłaty; bywa przyjmowany w przypadku ograniczonego zaufania, ale jednocześnie daje bankowi prawo dochodzenia roszczeń  na drodze cywilno-prawnej
 • weksel trasowany (awal) – weksel, w którym obok wystawcy widnieją nazwiska żyrantów, którzy zobowiązują się do spłaty należności, gdyby dłużnik nie był w stanie uczynić tego sam
 • gwarancja bankowa – czyli zobowiązanie się jakiegoś banku- poręczyciela do pokrycia długu (całego kredytu bądź jego niespłaconej części), odsetek oraz wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec banku-wierzyciela w przypadku, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie z wynagrodzenia za pracę kwot odpowiadających równowartości nieuregulowanych należności z tytułu pożyczki
 • zastaw hipoteczny – zabezpieczenie kredytu gotówkowego, polegające za obciążeniu hipoteki do pewnej sumy lub nawet całej nieruchomości. Chętnie stosowany przez właścicieli kilku nieruchomości, pragnących rozwinąć własny biznes – najczęściej jednak domy czy mieszkania służą do zabezpieczenia pożyczki hipotecznej
 • zastaw na rzeczach – w skrócie przekazanie wierzycielowi (bankowi) prawa do sprzedaży rzeczy ruchomych (samochodu, biżuterii, dzieł sztuki) w razie niespłacenia zobowiązania w terminie. Oczywiście istnieje wiele różnych form zastawu na rzeczach. Można złożyć je w depozyt  bankowy lub ustanowić zastaw rejestrowy, który pozwala nadal dłużnikowi korzystać ze swej własności, zastrzegając jednak, iż nie może on jej sprzedać, ani zastawić gdzie indziej
 • zastaw na prawach, a więc czasowe „oddanie” bankowi jako zabezpieczenie pożyczki bankowej praw w zakresie udziału w spółkach,  prawach autorskich czy patentowych, o ile są zbywalne. Z tej formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego korzystają czasem spadkobiercy znanych autorów czy uczonych.

Inne, rzadziej stosowane zabezpieczenia, to:

 • przelew wierzytelności, czyli udzielenie bankowi zgody na zajęcie na poczet spłat pożyczki przyszłych dochodów ze sprzedaży towarów, usług bądź wykonania umów o dzieło
 • kaucja wpłacana do banku w postaci gotówki bądź zdeponowanie wszelkich papierów własnościowych. Niezbyt częsta w praktyce, gdyż osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy najczęściej po prostu nie ma pieniędzy
 • zabezpieczenie w postaci blokady rachunków bankowych dłużnika i poręczycieli. Również rzadko stosowane, głównie przez osoby dokonujące rozmaitych operacji finansowych (np. giełdowych), posiadające kilka i więcej kont.


Oczywiście istnieją rozmaite konfiguracje zabezpieczeń kredytów. Banki jednakże preferują w przypadku „typowego Kowalskiego” przede wszystkim ubezpieczenie spłaty pożyczki, a także zastawy i weksle.


Zalety i wady różnych form zabezpieczenia pożyczki bankowej

Każda z form zabezpieczeń ma swoje zalety i wady. W przypadku zastawów sprawa jest dość jasna – można je utracić na rzecz wierzyciela. Jest to najbardziej dotkliwe w sytuacji, gdy kredyt gotówkowy został wzięty pod zastaw nieruchomości.


Zastaw na prawach może skutkować koniecznością zbycia (cesji) praw na rzecz wierzyciela. Może to narazić kredytobiorcę na straty np. w sytuacji nagłego wzrostu kursu papierów wartościowych, które zastawiono.


Z kolei gwarancja bankowa wydaje się korzystna, jednak zależy to od tego, jakie relacje wiążą kredytobiorcę z bankiem-poręczycielem i jest raczej trudna do uzyskania.


Podobnie sprawa wygląda z wekslem trasowanym. Zbyt wiele istnieje przykładów, że nierzetelny dłużnik oszukał swoich żyrantów i naraził ich na straty. Tak więc podejmując decyzję o wzięciu kredytu warto pamiętać, aby jak najkorzystniej dla siebie go zabezpieczyć i nie skrzywdzić przy tym innych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]