Ubezpieczenie pożyczki bankowej

W wielu bankach kredyt gotówkowy można ubezpieczyć. Warto dodać, że w niektórych bankach spełnienie tego wymogu jest wręcz warunkiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pożyczki.


Co więcej, część banków godzi się na obniżenie oprocentowania k. gotówkowego bądź też prowizji za jego przyznanie w przypadku wykupienia takiego ubezpieczenia. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że to nie bank jest ubezpieczycielem, a towarzystwo ubezpieczeniowe, które z danym bankiem współpracuje w tym zakresie. W przypadku sytuacji kryzysowej pożyczkobiorca może domagać się okresowego dokonywania spłat jego zadłużenia jedynie od ubezpieczyciela, a nie od banku. Bank pełni w tej sytuacji tylko rolę pośrednika pomiędzy klientem, a firmą ubezpieczeniową.

Zasady ubezpieczeń pożyczki bankowej

W wielu bankach jedną z niepisanych zasad jest połączona sprzedaż kredytu wraz z polisą ubezpieczeniową, która chroni kredytobiorcę przed najczęściej występującym ryzykiem, czyli utratą pracy. Zazwyczaj także polisa taka zabezpiecza spłatę pożyczki w przypadku śmierci kredytobiorcy (to zwykle jedyna sytuacja, kiedy ubezpieczyciel spłaca całość pozostałego zobowiązania), a także w przypadku skutkujących brakiem możliwości świadczenia pracy wypadków i chorób. W tych pozostałych przypadkach ubezpieczyciel najczęściej spłaca nasze raty pożyczki bankowej jedynie przez okres do jednego roku. Jeśli klient zostanie zwolniony z winy pracodawcy, co skutkować będzie niemożnością terminowej spłaty rat kredytu, firma ubezpieczeniowa może uregulować za niego należności za określoną w umowie liczbę miesięcy. Przykładowo, gdy zwolniony pracownik przestaje otrzymywać (o ile mu w ogóle przysługuje, gdyż zależy to od stażu pracy) pensję z tytułu odprawy, ubezpieczyciel zaczyna go ratować, spłacając miesięczne raty – trzy, sześć, a niekiedy za cały rok. Kolejnym przypadkiem jest przewlekła choroba, trwałe kalectwo czy śmierć i w przypadku tej ostatniej okoliczności ubezpieczyciel spłaca zwykle całość pozostałego zadłużenia.


Aby jednak można było liczyć na wypłatę odszkodowania, należy spełnić pewne warunki, takie jak:

  • przedstawić dokument rozwiązania umowy o pracę; bardzo ważną kwestią w tym miejscu jest to, żeby nie było to zwolnienie dyscyplinarne (czyli ewidentnie z winy pracownika), zwolnienie za porozumieniem stron czy zwolnienie po wygaśnięciu umowy o pracę na czas określony lub na zastępstwo. W pierwszym wypadku sprawa jest oczywista – kredytobiorca sam nie zadbał o to, by zarabiać i być w porządku wobec banku. W trzech pozostałych zdawał sobie sprawę z ryzyka, że odejście z pracy będzie skutkować konsekwencjami finansowymi. Toteż okoliczności utraty pracy są ściśle określone w umowie pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem, a wyżej wymienione przypadki są wyłączone spod działania ubezpieczenia pożyczki bankowej
  • przedłożyć w banku zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy, iż pożyczkobiorca jest zarejestrowany jako bezrobotny; tu przepisy są nieco bardziej elastyczne, gdyż obejmują zazwyczaj zarówno tych bezrobotnych, którym przysługuje prawo do zasiłku lub są tego prawa pozbawieni
  • przekazać bankowi dokumenty z ZUS dotyczące stanu zdrowia, w tym orzeczenia komisji lekarskiej o czasowej bądź trwałej niezdolności do pracy, czy też orzeczenie o niepełnosprawności i ewentualnie przyznanej rencie inwalidzkiej. Należy jednak pamiętać, iż firmy ubezpieczeniowe bardzo wnikliwie badają takie dokumenty, a ponadto zastrzegają sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyznaniu odszkodowania. Jeżeli choroba powstała z winy dłużnika, np. wskutek uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, jest niemal pewne, że taki kredytobiorca odszkodowania nie otrzyma, pomimo przyznanej renty. Identycznie sprawa wygląda, gdy ubezpieczony np. spowodował wypadek drogowy i uległ ciężkiemu uszkodzeniu ciała podczas popełniania przestępstwa
  • w przypadku śmierci kredytobiorcy, najbliżsi lub pełnomocnik powinni jak najszybciej dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej akt zgonu. Jeśli dłużnik był osobą samotną i nie ustanowił swego pełnomocnika, wówczas sprawa się nieco komplikuje ze względu na dość długi obieg dokumentów. Tyle, że wówczas sprawa rozgrywa się już jedynie na płaszczyźnie bank – ubezpieczyciel i ten ostatni jest zobligowany do załatwienia wszelkich formalności.

Korzyści i obciążenia wynikające z ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie k. gotówkowego ma z definicji zabezpieczyć kredytobiorcę w sytuacji, gdy nie będzie mógł spłacać rat zobowiązania. Ubezpieczenie to jednak kosztuje – powiększa całkowite zadłużenie kredytobiorcy i choć skutkuje nieco obniżonym oprocentowaniem (gdyż taka pożyczka stanowi mniejsze ryzyko dla banku), to i tak zwykle podwyższa kolejne comiesięczne raty. W przypadku możliwości dobrowolnego ubezpieczenia kredytu część klientów rezygnuje z tej dodatkowej opcji, aby uniknąć podwyższenia comiesięcznych rat. Kiedy jednak bank wymusza wykup ubezpieczenia k. gotówkowego, warto dokładnie porównać dostępne oferty kredytów i być może znajdzie się taki o podobnych warunkach, lecz bez obowiązkowego ubezpieczenia. Najczęściej koszt ubezpieczenia pożyczki bankowej wynosi od 0,05% do 0,45% i zależy to od indywidualnej decyzji banku.


Przykładowo załóżmy, że biorąc roczny kredyt gotówkowy w wysokości 10 000 złotych oprocentowany na 7,5% klient zobowiązany będzie płacić miesięczną ratę w wysokości ok. 896 złotych. Jeśli jednak dojdzie do tego marża za ubezpieczenie wynosząca np. 0,15%, a więc 15 złotych, wówczas ta suma będzie dodatkowym obciążeniem naszej miesięcznej raty, która wzrośnie wtedy do ok. 911 złotych. Zdarza się, że ubezpieczenie pożyczki można wykupić deklarując wysokość sumy ubezpieczenia, chociaż najczęściej banki żądają ubezpieczenia całej sumy kredytu, co powoduje większe obciążenie finansowe kredytobiorcy „na starcie”, gdyż z miesiąca na miesiąc, oczywiście przy regularnych spłatach, pozostała do spłacenia kwota ubezpieczanej pożyczki maleje.


Korzyścią natomiast dla kredytobiorcy może być obniżenie miesięcznego oprocentowania samego k. gotówkowego. Toteż, gdy kredytobiorca ze wspomnianego powyżej przykładu zdecyduje się na wykup ubezpieczenia zaciąganej przez siebie pożyczki, bank może mu obniżyć stopę oprocentowania o 2% i wówczas podstawowa rata wyniesie ok. 879 złotych, a zsumowana z kosztem ubezpieczenia ok. 894 złote.

Warto zatem zadać sobie trud skalkulowania najkorzystniejszego wariantu – z ubezpieczeniem czy bez.


W znakomitej większości przypadków umowa z ubezpieczycielem zawiera klauzule, które szczegółowo określają sytuacje, w jakich firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania (wykluczenia). Była o tym mowa wcześniej, choć niektórzy ubezpieczyciele wymyślają naprawdę dziwaczne ograniczenia. Zwykłe złamanie nogi będące wynikiem upadku na ulicy może stać się prawdziwą łamigłówką prawną, w przypadku kiedy poszkodowany nie przedstawi zdjęć z miejsca zdarzenia, które by wskazywały na to, że w chodniku była dziura.


Takie wykluczenia w umowach chronią jednakże firmy ubezpieczeniowe przed oszustami próbującymi wyłudzić odszkodowania (znane są wypadki procederów utrzymywania się z ubezpieczeń), z drugiej zaś strony mogą stać się przyczyną dokonywanych przez nie nadużyć wobec uczciwych kredytobiorców, którym nieszczęśliwe i nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiają terminowe spłaty kredytu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]