Zdolność kredytowa

Pozytywna ocena zdolności kredytowej należy do najważniejszych czynników decydujących o przyznaniu kredytu gotówkowego we wnioskowanej wysokości. Z definicji oznacza ona, iż potencjalny kredytobiorca posiada takie zabezpieczenia pożyczki bankowej (dochody, lokaty, nieruchomości), że będzie w stanie opłacić koszty wstępne, będzie regularnie spłacał raty, czyli bezproblemowo ureguluje swoją należność wobec banku.

Co więcej, wysoka ocena zdolności kredytowej ma wpływ także na korzystniejsze warunki otrzymania k. gotówkowego. Oczywiście samo pojęcie zdolności kredytowej jest względne. Inaczej spojrzy na nią klient z własnej perspektywy finansowej, inaczej bank, który może brać pod uwagę rozmaite czynniki, które podda wnikliwej analizie finansowej. Także urzędnicy poszczególnych banków, działając według wewnętrznych, szczegółowych wytycznych, inaczej mogą ocenić naszą zdolność kredytową, gdyż każdy z banków może przypisywać różną wagę poszczególnym czynnikom składającym się na jej ocenę.

Innymi słowy, określona w jednym z banków zdolność kredytowa danej osoby nie jest miarą obiektywną, może się bowiem okazać, że w innym banku zostanie oceniona wyżej lub niżej. Banki różnić się mogą także podejściem do ryzyka kredytowego, które jest wyższe w przypadku osoby o niższych i mniej pewnych dochodach – niektóre banki wciąż decydują się kredytować takich klientów, niektóre unikają przyznawania im pożyczek. Zwłaszcza w okresie, w którym kryzys finansowy o zasięgu globalnym nie został jeszcze zażegnany, a banki zostały zmuszone, aby zwiększać poziom kapitałów własnych.


Podstawowe czynniki składające się na ocenę wysokości zdolności kredytowej

Do najważniejszych wskaźników analizy zdolności kredytowej klienta należą:

 • wysokość jego miesięcznych dochodów z tytułu pracy najemnej, umów cywilno-prawnych (zlecenia; umów o dzieło; kontraktów menedżerskich; umów na czas określony, nieokreślony, zastępstwo etc.), emerytur, rent i polis ubezpieczeniowych na życie czy ubezpieczonych dóbr; do tego czasem może dojść ocena ryzyka utraty pacy; także wiek i stan zdrowia
 • legalność uzyskiwanych przez niego dochodów (zazwyczaj banki niechętnie angażują się finansowo w przedsięwzięcia biznesmenów o nie najlepszej reputacji, podejrzewanych o powiększanie tzw. szarej strefy)
 • posiadanych zabezpieczeń (kont, akcji, obligacji, luksusowych dóbr – samochodów, dzieł sztuki, kosztowności, nieruchomości oraz praw zbywalnych – np. udziałów w spółkach, etc.); przy zabezpieczeniach wekslowych bank może brać pod uwagę wiarygodność trasatów
 • historii kredytowej potencjalnego klienta dostępnej poprzez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) lub Krajowy Rejestr Długów (KRD) – a zatem jak spłacał poprzednie należności oraz czy posiada inne zobowiązania (alimenty, nakazy komornicze, niespłacone długi u innych wierzycieli); jeśli takowe ma, bank jako kolejny wierzyciel będzie chciał poznać wysokość miesięcznych spłat z innych tytułów
 • okres spłaty wnioskowanej pożyczki – bardzo istotny w powiązaniu z wyżej wymienionymi czynnikami, gdyż przy długoterminowych zobowiązaniach kredytodawca musi brać pod uwagę  np. możliwość zmian na rynku pracy (groźba jej utraty przez kredytobiorcę) lub np. jego śmierć ze względu na podeszły wiek
 • wysokość miesięcznej raty wnioskowanej pożyczki, a więc ocena, na ile klient będzie w stanie regularnie uiszczać należności w określonej wysokości, nawet w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej i/lub fluktuacji kursów walut (w przypadku kredytu walutowego musimy się liczyć z tym, że powinniśmy wykazać się zdolnością kredytową o 20% wyższą, niż w przypadku pożyczki o takiej samej wartości w złotówkach); tutaj pewne znacznie może mieć także perspektywa podniesienia w przyszłości wysokości zobowiązań z tytułu opłat za mieszkanie czy samochód
 • i na koniec, czy dokonana przez bank ocena klienta jako rzetelnego kredytobiorcy nie wzbudzi zastrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która w czasie okresowej kontroli może sprawdzić praktykę przyznawania kredytów w danej instytucji finansowej.

W przypadku negatywnej analizy zdolności kredytowej, jeśliby klientowi po uzyskaniu przez niego wnioskowanej kwoty, po dokonaniu comiesięcznej spłaty raty tej pożyczki oraz pozostałych wydatkach o stałym charakterze pozostałby zbyt skromny dochód dyspozycyjny, bank odmawia mu kredytu. Dochód dyspozycyjny, to kwota, która pozostaje kredytobiorcy po opłaceniu wszystkich comiesięcznych wydatków i zobowiązań, w tym rat pożyczek – często jest ona niewielka i oscyluje w granicach kilkuset złotych, ale zależy ona od banku oraz miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Jeśli bank odmawia udzielenia kredytu konsumenckiego zobowiązany jest podać nam dokładną informację z jakiego powodu.


Ocena ryzyka kredytowego podczas przyznawania k. gotówkowego

W przypadku pozytywnej oceny zdolności kredytowej, jednak zanim bank przyzna kredyt, może jeszcze domagać się dodatkowych informacji np. związanych z prognozą miesięcznych wydatków klienta.

Tutaj może mieć pewne znaczenie wiedza zdobyta na temat kredytobiorcy z BIK czy innych źródeł (np. na temat jego kosztownych zachowań, jak podejmowanie ryzyka giełdowego czy hazard), a także ryzyko obniżki zarobków z tytułu możliwości urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego. W tej sytuacji podmiot przyznający kredyt gotówkowy może zakwestionować wysokość dochodów klienta. W końcu nie każdy po takiej przerwie szybko wraca do pracy, tym bardziej na dotychczasowych warunkach finansowych.

Podobnie rzecz wygląda z trzynastkami, premiami kwartalnymi czy uznaniowymi. Jeszcze kilka lat temu, w trakcie dokonywania oceny zdolności kredytowej mogły bez problemu być doliczane do dochodów. W obecnej sytuacji bank może odmówić uznania dodatkowego wynagrodzenia za stały składnik wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o prywatnych przedsiębiorców ubiegających się o k. gotówkowy, kredytodawcy najczęściej wymagają od nich, aby okres prowadzenia przez nich własnej działalności gospodarczej był nie krótszy niż 12, a nawet 24 miesiące.  Jest to wprawdzie wątpliwa gwarancja, gdyż upadają i firmy znacznie dłużej obecne na rynku, a ich majątek jest licytowany, ale kredytodawca, zakładając działanie w dobrej wierze swego klienta, może przypuszczać, iż w okresie prosperity swej firmy zgromadził on wystarczający kapitał zabezpieczający ewentualne roszczenia banku z tytułu nieterminowej spłaty kredytu.


Są jednak dochody, które w oczach banków nie stanowią atutu w trakcie wnioskowania o kredyt. Zalicza się do nich:

 • wpływy z tytułu dywidend w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; spółkach komandytowych, gdy tylko jeden z członków odpowiada całym majątkiem, a pozostali, podobnie jak w spółkach z o.o., tylko do wysokości wkładu; w spółkach akcyjnych
 • przychody z prowadzenia gospodarstw rolnych, uzależnionych często od subwencji unijnych, a przede wszystkim od urodzaju i podatnych na klęski żywiołowe
 • dochody otrzymywane z własnej działalności gospodarczej, ale rozliczane na zasadzie karty podatkowej bądź stałego ryczałtu, a więc zwolnione z podatku VAT czy progresywnego podatku dochodowego; osoba tak pracująca może regularnie uiszczać należności do urzędu skarbowego z własnej rezerwy, ale jednocześnie w okresie złej koniunktury nic nie zarabiać, a zatem nie posiadać środków na pokrycie rat
 • tantiemy z zagranicy; mogą pojawiać się nieregularnie, nie są opodatkowane w Polsce i w ogóle wiedza o nich jest dostępna głównie z oświadczeń kredytobiorcy.

Podsumowując, można podzielić analizę zdolności kredytowej na ilościową (a więc obejmującą wszystkie wiarygodnie udokumentowane wskaźniki finansowe kredytobiorcy, o których była mowa powyżej) i jakościową, stanowiącą sumę oceny cech osobowych wnioskującego o pożyczkę, jego historii kredytowej i poziomu ryzyka udzielenia mu tej pożyczki bankowej. Niektóre banki stosują mieszaną metodę oceny zdolności kredytowej, łączącą obydwa powyższe sposoby.

Kredytobiorca może jednak we własnym zakresie przygotować się na takie „badanie”. Służą do tego szeroko dostępne w internecie kalkulatory kredytowe, na podstawie których można samodzielnie obliczać swoją zdolność kredytową. Tyle, że wyliczenia takie są przybliżone i w zasadzie ograniczają się do określenia górnej granicy możliwego kredytu. Banki bowiem i tak kierują się własnymi wewnętrznymi regulacjami.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]